Flytanderök system.

Vårt system fungerar till dom vätskor som finns på marknaden.

Systemet fungerar till alla styrningar som finns på marknaden, ingen merkostnad.
Systemet som bygger på att man omvandlar vätskan till en
fin fördelad dimma med hjälp av tryckluft.

Vårt vätskesystem bygger på att man inte har någon manuell fyllnad av tanken till systemet,
då detta sköts helt automatiskt.
Det vanligaste problemet man har är att trycktanken överfylls och som följd av detta
rinner vätska ner på golvet och i golvbrunnar.

Fördelar med vårt vätskesystem:

För mer information tag kontakt med oss.

 

Gå till Bildsidan Gå till Startsidan