Här är några utskrifter på rapporten man får, detta är ett rökskåp.

 

Den röda kurvan på bilden är fuktighet i %
Den blå kurvan är skåptemperatur i Co
Den gröna kurvan är kärntemperatur i Co